Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Evropska komisija ugotavlja:
jedrska energija je največji vir čiste energije v EU

Evropska komisija je objavila statistični pregled stanja energetike v EU (prosto dostopna publikacija »EU energy in figures – statistical pocketbook 2017«). Podaja sistematičen pregled virov in rabe energije na svetovni in EU ravni, vključno z energetsko podnebnimi cilji do 2020. Poleg podrobne EU energetske statistike (sklop 2) predstavlja tudi družbeno-ekonomske (sklop 3) in okoljske (sklop 4) kazalnike ter stanje energetike po posameznih državah članicah (zajeti so preverjeni in urejeni podatki za leto 2015).

Z zornega kota jedrske energije je ključna ugotovitev, da iz tega vira proizvedemo več kot polovico (52 %) vse nizkoogljične električne energije v EU. Z vidika inštalirane moči je delež jedrske energije približno 25 % oziroma 122 GW od skupno 510 GW inštaliranih zmogljivosti v elektrarnah EU na nizkoogljične vire. Povprečna razpoložljivost jedrskih elektrarn je namreč kar 80-odstotna (primerjalni podatki za elektrarne na druge nizkoogljčne vire energije izkazujejo bistveno nižjo razpoložljivost, npr. veter 24 %, sonce 13 %, hidro 28 %).

 

Več informacij na spletnem mestu: https://ec.europa.eu/info/news/eu-energy-statistics-latest-data-now-available-2017-oct-04_en/

PDF publikacije: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/pocketbook_energy_2017_web.pdf

Ljubljana, 19. 10. 2017