Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Prof. dr. Borut Mavko
zaslužni znanstvenik Instituta Jožef Stefan 
 

 

Dne 21. junija 2013 je Institut »Jožef Stefan« za pomembne zasluge na področju raziskovalnega in izobraževalnega dela ter za prenašanje znanja na mlajše rodove raziskovalcev podelil priznanje zaslužni znanstvenik Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Borutu Mavku.

V imenu članov društva zaslužnemu znanstveniku prof. dr. Borutu Mavku iskreno čestitamo.

Marko Čepin
Predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije