Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Nove analize jedrske varnosti na Japonskem  

 

Japonska uprava za jedrsko varnost je odobrila razprave o varnostnih vprašanjih v šestih jedrskih elektrarnah oz v dvanajstih reaktorjih teh jedrskih elektrarn. Sicer ima Japonska 50 komercialnih jedrskih reaktorjev, od katerih sta le dva delujoča: Ohi-3 in Ohi-4.

Japonska uprava za jedrsko varnost je odločila, da šest reaktorjev v štirih jedrskih elektrarnah pripravi potresne analize, analize tsunamijev in vulkanov ter preverjanje ukrepanja v primeru težkih nesreč. Gre za reaktorje Tomari-3, Ikata-3, Genkai-3 in Genkai-4 ter Sendai-1 in Sendai-2.

Japonska uprava za jedrsko varnost je zahtevala dodatne varnostne analize za še šest reaktorjev. Za reaktorja Tomari-1 in Tomari-2 mora podjetje Hokkaido Electric Power Company Inc. (Hepco) obnoviti preverjanje ukrepanja v primeru težkih nesreč. Za reaktorja Takahama-3 in Takahama-4, ki sta v lasti podjetja Kansai Electric Power Company Inc. (Kepco), je potrebno najprej pregledati podzemne strukture in oceno odpornosti na tsunami. Za celotno elektrarno Ohi je potrebno izvesti potresno analizo z upoštevanjem prelomnic v okolici.

Za spremljanje izvajanja zahtevanih del se bodo organizirali tedenski sestanki med predstavniki Japonske uprave za jedrsko varnost in upravljavcev elektrarn.