Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

»Predstavitev odlagališča NSRAO«  

je bila v torek  30. marca, 2010 ob 14. uri 

v predavalnici ICJT, Instituta "Jožef Stefan"
na Reaktorskem centru Podgorica
 

ARAO je predstavila projekt odlagališča za nizke in srednje radioaktivne odpadke:

- Idejni projekt (pdf, 3.7 MB)
- Terenske raziskave (ppsx, 4.3 MB)
- Varnost odlagališča NSRAO (pdf, 1.8 MB)
- Predstavitveni film ARAO