Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

DMFA izdal slovenski prevod Stališča Evropskega fizikalnega združenja o jedrski opciji  

Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (DMFA) je v sodelovanju z Društvom jedrskih strokovnjakov Slovenije izdalo slovenski prevod Stališča Evropskega fizikalnega združenja o jedrski opciji. Za korekten prevod publikacije sta poskrbela člana DJS, Radko Istenič in Igor Jenčič. Tiskana publikacija je bila brezplačno razdeljena tudi vsem članom DJS.

 

>> Stališče Evropskega fizikalnega združenja o jedrski opciji (pdf, 0.7 MB)