Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

Spoštovane članice, spoštovani člani, vabimo vas na

redno volilno letno skupščino DJS,  

 

ki bo  8. maja, 2008 ob 15. uri 

v Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (ICJT
na Reaktorskem centru Podgorica, 
Brinje 40, Dol pri Ljubljani

 

Predlagan dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2007
3. Poročilo Nadzornega odbora
4. Vsebinski načrt aktivnosti v letu 2008
5. Finančni načrt za leto 2008
6. Volitve treh članov Upravnega odbora in dveh članov Nadzornega odbora DJS (Mandat poteče članom UO Marjanu Kromarju, Janezu Galetu, Jožetu Špilerju in članoma NO Marjanu Levsteku, Ireni Mele)
7. Stalne komisije DJS
8. Razno


Po skupščini ste vsi člani vabljeni na prigrizek!
Dr. Boštjan Končar
Predsednik DJS