Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

Spoštovane članice in člani, vabljeni na
redno letno skupščino DJS, 
 

ki bo sredo, 27. 5. 2009 ob 15. uri,
v dvorani Kulturnega doma v Krškem


Predlagan dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2008
3. Zaključni račun DJS za leto 2008
4. Poročilo Nadzornega odbora
5. Vsebinski in finančni načrt za leto 2009
6. Pravilnik o uredništvu Jedrca in sprememba 26. člena Statuta DJS
7. Razno

Po skupščini ste vsi člani vabljeni na prigrizek!

Gradivo za skupščino bo posredovano v začetku naslednjega tedna. Za “Ljubljančane” bo organiziran avtobusni prevoz. Odhod posebnega avtobusa izpred ICJT bo ob 13:30 uri, vrnitev v Ljubljano predvidoma okrog 18:30. Zaradi organizacije avtobusnega prevoza iz Ljubljane v Krško svojo udeležbo potrdite Tanji Klopčič (tel. 01/588 5331, e-mail: tanja.klopcic@ijs.si), najkasneje do petka, 22. maja 2009.

Vljudno vabljeni!

Boštjan Končar
Predsednik DJS