Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Spoštovane članice in člani,
vabljeni na
redno letno skupščino DJS 
 

 

V ponedeljek 26. maja 2014 ob 14. uri na Institutu "Jožef Stefan",
v prostorih ICJT na reaktorju

 

 
Dnevni red

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2013
3. Zaključni račun 2013 - Poročilo Nadzornega odbora
4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2014
5. Izvolitev volilne komisije
6. Volitve predsednika DJS
7. Volitve treh članov UO in dveh članov NO
8. Razno

 
Lep pozdrav,
 
Marko Čepin
Predsednik DJS
 
 
Ljubljana, 7.5.2014