Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Spoštovane članice in člani,
vabljeni na
redno letno skupščino DJS 
 

 

28. maja 2015 ob 14. uri,
v prostorih Gen energije, Vrbina 17, Krško

 

 
Dnevni red

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2014
3. Zaključni račun 2014 - Poročilo Nadzornega odbora
4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2015
5. Razno  

Lep pozdrav,
 
Marko Čepin
Predsednik DJS
 
 
Ljubljana, 20. 5. 2015

 

>> Zapisnik (pdf)