Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Spoštovane članice in člani,
vabljeni naredno letno skupščino DJS 
 

ki bo 18. maja 2016 ob 14. uri
v prostorih ICJT Instituta "Jožef Stefan"

 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine

2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2015

3. Zaključni račun 2015 - Poročilo Nadzornega odbora

4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2016

5. Izvolitev volilne komisije

6. Volitve treh članov UO in dveh članov NO

7. Razno

 

Lep pozdrav,    

Marko Čepin
Predsednik DJS    

 

Ljubljana, 26. 4. 2016