Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

 

Spoštovane članice in člani,
vabljeni na redno letno skupščino DJS 
 

ki bo 6. junija 2017 ob 14. uri
v prostorih ICJT Instituta "Jožef Stefan"

 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine

2. Poročilo predsednika DJS ter sekcij MMG in Alfa o delu v letu 2016

3. Zaključni račun 2016 - Poročilo Nadzornega odbora

4. Vsebinski in finančni načrt za leto 2017

5. Razno

Lep pozdrav,    

Marko Čepin
Predsednik DJS    

 

Ljubljana, 12. 5. 2017