Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

  7.april 2020

  Projekcija širjenja
COVID-19 v Sloveniji

Dr. Matjaž Leskovar z Odseka za reaktorsko tehniko (R4) na Institutu »Jožef Sefan« (IJS) in član Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije je v dneh, ko je cel svet zaskrbljen zaradi razvoja pandemije, naredil svojo napoved razvoja epidemije COVID-19 v Sloveniji. Izračunana je s pomočjo točkovnega modela epidemije, ki je uglašen z javno dostopnimi podatki in omogoča tudi modeliranje odzivov prebivalcev na sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja. Širjenje epidemije je verižna reakcija, ki jo v matematičnem smislu v osnovi opišemo z eksponentno funkcijo, prav tako kot je verižna reakcija tudi pomnoževanje nevtronov v jedrskih reaktorjih.

Vsak dan do konca ukrepov oz. epidemije bodo na R4 IJS predvidoma napravili nov izračun ob upoštevanju novih podatkov in ga objavili na odsečni spletni strani http://r4.ijs.si/COVID19.

Na odseku R4 IJS so napovedi združili tudi v video posnetek z naslovom »6 minut za oceno širjenja okužbe s COVID19 v Sloveniji« kjer predstavijo ugotovitve, ali je epidemija že obvladana, ter samo modelsko napoved: https://youtu.be/_ymeiGz8GQI.