Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

 

Rezultati natečaja mladih energetikov 2008

Nagrade bomo predvidoma podelili na okrogli mizi o kariernih priložnostih v energetiki,
ki jo bomo organizirali v Cankarjevem domu v Ljubljani v prvi polovici oktobra 2008.

 

Prva nagrada 1000 EUR

 

 Žan Rojc in Staša Matjaž

2. letnik univerzitetnega študija biokemije,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani

 

Seminarska naloga z naslovom
Biodizel

 

 

Dve drugi nagradi po 750 EUR

 

Romana Krištof in Izidor Dobnik

4. letnik visokošolskega študija sanitarno inženirstvo,
Visoka šola za zdravstvo Univerze v Ljubljani

 

Razprava z naslovom

Radioaktivnost vode, zraka in zemlje
v okolici Nuklearne elektrarne Krško (NEK)

 

 in

 

Martin Draksler

4. letnik univerzitetnega študija fizike, astronomsko-geofizikalna smer,
Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

 

Razprava z naslovom
Helium Cooled Divertor Based On
Multi-Jet Impingement Concept

 

 

Dve tretji nagradi po 500 EUR

 

Andraž Žertek

Absolvent univerzitetnega študija elektrotehnike, smer močnostna elektronika in elektroenergetika,

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

 

Razprava z naslovom

Modeliranje temperature daljnovoda s pomočjo umetne nevronske mreže

 

in

 

Gorazd Krompič

4. letnik univerzitetnega študija vodarstva in komunalnega inženirstva,

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

 

Razprava z naslovom
Modeliranje transporta in usode radioaktivnih onesnaževal
iz bazena HE Brežice v podzemno vodo Krško-Brežiškega polja