Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  

 

   

Poročilo o Natečaju mladih energetikov

Na natečaj je prispelo 7 prijav. Vseh 7 prijav je bilo kompletnih (izdelek, potrdilo o šolanju in izjava, da je izdelek rezultat lastnega dela).

Vsa prispela dela, ki so po abecednem vrstnem redu priimka avtorja našteta v nadaljevanju, je pregledala in ocenila komisija v sestavi prof.dr. Leon Cizelj, doc.dr.Andrej Trkov in mag. Tomaž Fatur.

Gašper Antičevič
Absolvent Uni, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Diplomsko delo z naslovom Vrednotenje tehnologij za pridobivanje vodika z metodo analize življenjskih ciklov

Titina Banjac
4. letnik Uni, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom Uporaba verjetnostnih varnostnih analiz pri obvladovanju staranja

Matej Fike
Podipl., Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru
Diplomsko delo z naslovom Predhodna študija izvedljivosti soproizvodnje toplote in električne energije v podjetju Tamex d.o.o.

Martin Molan
5. razred, Osnovna šola Toneta Čufarja, Ljubljana
Razprava Stališča do jedrske energije

Mario Perla
3. letnik Uni, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom Spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji

Rok Ravljen
2. letnik VS, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Mariboru
Študija izvedljivosti z naslovom Male hidroelektrarne

Matjaž Žganec
3. letnik (Uni), Fakulteta za matematiko in fiziko (odd. za fiziko) Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom Študija izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo električne energije

 

Nagrade:

Ogled raziskovalnega reaktorja TRIGA in NEK
Na ogled (predvidoma konec septembra 2007) bomo povabili vse avtorje prispelih izdelkov.

Strokovna ekskurzija v Francijo
Na ekskurzijo (predvidoma oktobra 2007) bomo povabili vse avtorje prispelih izdelkov.

Nagrade trem najboljšim prispevkom:

Prva nagrada (750 EUR + možnost predstavitve na konferenci)
Gašper Antičevič
Absolvent Uni, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Diplomsko delo z naslovom Vrednotenje tehnologij za pridobivanje vodika z metodo analize življenjskih ciklov

Druga nagrada (500 EUR + možnost predstavitve na konferenci)
Matjaž Žganec
3. letnik (Uni), Fakulteta za matematiko in fiziko (odd. za fiziko) Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom Študija izkoriščanja sončne energije za proizvodnjo električne energije

Tretja nagrada (250 EUR + možnost predstavitve na konferenci)
Mario Perla
3. letnik Uni, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani
Razprava z naslovom Spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji

Posebna nagrada
Martin Molan
5. razred, Osnovna šola Toneta Čufarja, Ljubljana
Razprava Stališča do jedrske energije

V Ljubljani, 18.7.2007 Dr. Boštjan Končar
Predsednik DJS

 

Slike s podelitve nagrad, 11.10.2007, v kulturnem domu v Krškem:

 

 

Pokrovitelji:

Institut Jožef Stefan, Ljubljana, Slovenia