Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Predavanja  
[27.1.2014] Predstavitev sprememb direktive o jedrski varnosti, dr. Romana Jordan, dr. Andrej Stritar
[9.1.2014] Raziskave turbulentnih vodnih tokov v gorivnih svežnjih, dr. Boštjan Končar
[9.1.2014] History and utilization of BR2 reactor, dr. Steven Van Dyck
[7.1.2014] Protecting America's Future – history of Y12 facility, dr. Jonathan S. Morrel
[30.3.2010] Predstavitev projekta odlagališča za nizke in srednje radioaktivne odpadke, ARAO
[23.9.2009] Predavanje " Global Nuclear Energy – Defining a Role for a right sized Reactor"; dr. Thomas Sanders
[27.5.2009] Predavanje "Pregled izvedenih tehnoloških posodobitev v remontu 2009 in planirane posodobitve v naslednjem srednjeročnem obdobju"; Janko Cerjak, NEK (pdf, 3 MB)
[22.4.2009] Jedrska elektrarna Krško 2 – JEK 2
[16.10.2008] Okrogla miza o zaposlitvenih priložnostih v elektroenergetiki in Podelitev nagrad mladim energetikom
[13.10.2008] Predavanje "The U.S. Nuclear Renaissance and the Challenges It Presents"; dr. William E. Burchill
[12.03.2008] Predavanje Jedrska energija in klimatske spremembe
[06.03.2008] Okrogla miza "Jedrska energija danes in jutri -Zanesljivi partner" (pdf, 96K)
[27.02.2008] Predavanje "Nevtronska radiografija na Institutu »Jožef Stefan« - uporaba v arheologiji in ohranjanju kulturne dediščine"; dr. Jože Rant
[06.12.2007] Predavanje »Je jedrska energija del evropske
trajnostne energetske mešanice?«, dr. Romana Jordan Cizelj
[26.11.2007] Predavanje »Vizija ravnanja z zgorelim gorivom iz jedrske elektrarne«, dr. Janez Sušnik
[10.10.2007]

Predstavitev Sklada za za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK

[16.04.2007] Javna razprava »Energetska politika v Sloveniji in Evropski Uniji «”, uvodičarja: dr. Romana Jordan Cizelj, dr. Igor Šalamun
[05.04.2007]  Predavanje “EU projekti in raziskave na področju jedrske cepitve – Priložnosti za slovenske jedrske strokovnjake”, predavatelj: dr. Ivo Kljenak
[07.03.2007]
Predavanje “Napredne jedrske elektrarne”, predavatelj: doc.dr. Tomaž Žagar
[16.05.2006] Seminar "Toplotno utrujanje spojev cevovodov iz nerjavnih jekel v jedrskih elektrarnah", predavatelji: prof. dr. L. Cizelj, dr. I. Simonovski in doc. dr. I. Tiselj
[28.11.2005]

[23.11.2005]
Javna razprava "Pomen izobraževanja in raziskav na področju miroljubne uporabe jedrske energije", 28. november 2005, Klub Tivoli, Hotel Slon, Ljubljana

Predavanje "Osiromašen uran v okolju", predavatelj: dr. Peter Stegnar (pdf)
[21.10.2005] Strokovni obisk jedrske elektrarne Bohunice (Slovaška) in Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) na Dunaju
[09.09.2005] Seminar "IRIS (International Reactor Innovative and Secure) - An Advanced, Medium-Size LWR Reactor for Near-Term Deployment",
predavatelja: dr. Mario Carelli in dr. Bojan Petrovic, Westinghouse Electric Co.

[17.03.2005] Predavanje "Rekonstrukcija centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov",
predavateljica: mag. Nadja Železnik

[20.12.2004] Predavanje "Hitra pnevmatska pošta sredice reaktorja TRIGA Mark II",
predavatelj: dr. Radojko Jaćimović (ppt)

[08.10.2004] Strokovni ogled rudnika urana Žirovski vrh
[14.05.2004] Razgovor o sevanju, ki je del našega življenjskega okolja in predavanje "Ionizirajoče sevanje v okolju", predavatelj: dr. Rafael Martinčič
[19.04.2004] Predavanje "Nacionalni program ravnanja z NSRAO v Sloveniji in stališče do osnutka EU direktive", predavatelj: prof.dr. Miran Veselič (pdf)
[26.02.2004] Predavanje "Razvojne možnosti za odlaganje visokoradioaktivnih odpadkov", predavatelja: prof.dr. M. Veselič in prof.dr. A. Stritar
[17.01.2004] Predavanje "Predvidene dolgoročne modifikacije v NEK", predavatelj: g. Janko Cerjak
[25.09.2003] Javna razprava o podzakonskih aktih Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV)
[02.04.2003] Predavanje "Nove smernice na področju jedrske varnosti v EU in pričakovane spremembe z vključitvijo Slovenije v EU", predavatelj: mag. Marjan F. Levstek
[19.03.2003] Predavanje "Pol leta izvajanja novega zakona ZVISJV", predavatelj: prof.dr. Andrej Stritar
[20.02.2003] Predavanje "Ionski pospeševanik - interdisciplinarno raziskovalno orodje" in ogled Mikroanalitskega centra Instituta "Jožef Stefan" v Podgorici, predavatelj: dr. Primož Pelicon
[16.01.2003] Strokovni ogled Nuklearne elektrarne Krško, vodje: Miran Pribožič, Franc Pribožič in Janez Kranjc