Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Jedrce  
  Glasilo Jedrce

Glasilo Jedrce izdaja Društvo jedrskih strokovnjakov (DJS) in je namenjeno obveščanju zainteresirane javnosti, zlasti pa članov DJS o tekočih dogodkih, vprašanjih in odgovorih o miroljubni uporabi jedrske energije ter o društvenem dogajanju. Glasilo izhaja četrtletno (marec, junij, oktober, december).

Vsebino glasila oziroma prispevke pripravljamo člani društva, izjemoma tudi nečlani, če je to v interesu društva. V kolikor imate zanimive informacije, ki bi zanimale bralce Jedrca vas vabimo, da vaše prispevke naslovite na uredništvo.

Roki za oddajo prispevkov so:
- za marčevsko izdajo 21. marec,
- za junijsko izdajo 20. maj,
- za oktobrsko izdajo 20. september in
- za decembrsko izdajo 21. december.

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije - za Jedrce
Jamova 39, 1001 Ljubljana
Tel: +386 1 5885 450
Fax: +386 1 5885 377
E-pošta: nss@ijs.si in simona.sucic@gov.si

(PDF format, ~ 5 MB)

  2018

Jedrce št. 2/18
Jedrce št. 1/18

  2017

 Jedrce št. 3/17
 Jedrce št. 2/17
 Jedrce št. 1/17
 
  2016

 Jedrce št. 2/16
 Jedrce št. 1/16
 
  2015

 Jedrce št. 3/15
 Jedrce št. 2/15
 Jedrce št. 1/15
 
  2014

 Jedrce št. 2/14
 Jedrce št. 1/14
 
  2013

 Jedrce št. 3/13
 Jedrce št. 2/13
 Jedrce št. 1/13
 
  2012  

 Jedrce št. 2/13
 Jedrce št. 1/13
 
  2011  

 Jedrce št. 3/11
 Jedrce št. 2/11
 Jedrce št. 1/11
 
  2010

 Jedrce št. 4/10
 Jedrce št. 3/10
 Jedrce št. 2/10
 Jedrce št. 1/10
 
  2009

 Jedrce št. 3/09
 Jedrce št. 2/09
 Jedrce št. 1/09
 
  2008

 Jedrce št. 4/08
 Jedrce št. 3/08
 Jedrce št. 2/08
 Jedrce št. 1/08
 
  2007

 Jedrce št. 7/07
 Jedrce št. 6/07
 Jedrce št. 5/07
 Jedrce št. 4/07
 Jedrce št. 3/07
 Jedrce št. 2/07
 Jedrce št. 1/07
 
  2006

 Jedrce št. 8/06
 Jedrce št. 7/06
 Jedrce št. 6/06
 Jedrce št. 5/06
 Jedrce št. 4/06
 Jedrce št. 3/06
 Jedrce št. 2/06
 Jedrce št. 1/06

  2005

 Jedrce št. 8/05
 Jedrce št. 7/05
 Jedrce št. 6/05
 Jedrce št. 5/05
 Jedrce št. 4/05
 Jedrce št. 3/05
 Jedrce št. 2/05
 Jedrce št. 1/05

  2004

 Jedrce št. 12/04
 Jedrce št. 10/04
 Jedrce št. 7/04
 Jedrce št. 6/04
 Jedrce št. 5/04
 Jedrce št. 4/04
 Jedrce št. 3/04
 Jedrce št. 2/04
 Jedrce št. 1/04

  2003

 Jedrce št. 5/03
 Jedrce št. 4/03
 Jedrce št. 3/03
 Jedrce št. 2/03
 Jedrce št. 1/03

  2002

 Jedrce št. 5/02
 Jedrce št. 4/02
 Jedrce št. 3/02
 Jedrce št. 2/02
 Jedrce št. 1/02

  2001

 Jedrce št. 3/01
 Jedrce št. 2/01
 Jedrce št. 1/01

  2000

 Jedrce št. 4/00
 Jedrce št. 3/00
 Jedrce št. 2/00
 Jedrce št. 1/00

  1998-1999

 Jedrce št. 2/99
 Jedrce št. 1/99
 Jedrce št. 2/98
 Jedrce št. 1/98

  1996-1997

 Jedrce št. 3/97
 Jedrce št. 2/97
 Jedrce št. 1/97
 Jedrce št. 4/96