Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Predavanje o EU smernicah na področju jedrske varnosti  
 


Nove smernice na področju jedrske varnosti v EU
in pričakovane spremembe z vključitvijo Slovenije v EU


mag. Marjan F. Levstek

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča, Podgorica
sreda, 2. aprila 2003 ob 17 uri


Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (EURATOM) vsebuje določbe, ki omogočajo Evropski komisiji, da ureja uporabo jedrske energije v državah članicah predvsem s stališča varovanja jedrskega materiala in zaščite zdravja. Potreba za harmonizacijo ukrepov in prakse tudi na področju jedrske varnosti v Evropski uniji se je pojavila po Černobilu in še posebno ob začetku njene širitve z državami s sovjetsko tehnologijo jedrskih elektrarn.

Varnostni standardi, ki so bili sprejeti v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo pomenijo velik doprinos k jedrski varnosti, niso pa pravno zavezujoči in jih ni možno vedno neposredno uporabiti v tehnološko tako raznovrstni Evropi. Predloženi direktivi sta poskus, kako bi, kot prvi korak, splošne varnostne kriterije uzakonili v Evropski uniji.

 
  • Prosojnice s predavanja