Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Razvojne možnosti za odlaganje visokoradioaktivnih odpadkov  
 


Razvojne možnosti za odlaganje visokoradioaktivnih odpadkov

prof.dr. M. Veselič, direktor Agencije za radioaktivne odpadke, in
prof.dr. A. Stritar, direktor Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča, Podgorica
v četrtek 26. februarja 2003 ob 16 uriSlovenija mora imeti strategijo za rešitev svojih z izrabljenim jedrskim gorivom (IJG) in visoko radioaktivnimi odpadki (VRAO) povezanih problemov. Pri tem mora upoštevati predvidene roke zaprtja NE Krško in raziskovalnega reaktorja TRIGA, pričakovane količine IJG in VRAO, sredstva , ki jih je do zaprtja NE Krško moč zbrati v Skladu za razgradnjo in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NE Krško in sredstva, ki jih bo država zbrala za razgradnjo in odlaganje goriva iz reaktorja TRIGA.

Kratkoročno ni za odlaganje IJG in VRAO na voljo nobene ekonomsko sprejemljive rešitve. Suho začasno skladiščenje IJG se zdi v tem trenutku nujnost. Daje nam 50-90 let časa, da najdemo tehnično, okoljsko, ekonomsko in politično sprejemljivo dokončno rešitev. Tako širok časovni horizont dopušča različne možnosti - od tehnično že zdaj dognanih, do še nedognanih, a razvojno obetavnih in potencialno cenenih. Jasno je, da bo končno odločala tehnična in varstvena ustreznost ter politična sprejemljivost posamezne rešitve. Prav tako je jasno, da si Slovenija večjega lastnega razvoja na tem področju ekonomsko ne more privoščiti. Vsaj minimalna razvojna vlaganja bodo pa nujna, če si želi ohraniti možnost izbire.

Slovenija je sprožila pobudo za dogovore o regionalnem odlaganju visoko radioaktivnih odpadkov. 2. decembra 2003 je bil v Ljubljani sestanek predstavnikov iz Češke, Slovaške, Madžarske, Bolgarije, Hrvaške, Avstrije in seveda Slovenije o možnostih za tako rešitev. Prof.dr. A. Stritar bo predstavil, kako je skušal zagovarjati tako opcijo. Glavno prednost vidi v znižanju stroškov in povečanju varnosti, glavna ovira pa je seveda odnos javnosti. Eden poglavitnih ciljev prof.dr. A. Stritarja pa je tudi razbijanje nekakšne doktrine "vsaka država svoje odlagališče", ki je že vrsto let prisotna v strokovnih krogih.


  • predstavitev prof.dr. M. Veseliča
  • predstavitev prof.dr. A. Stritarja
  • slike s predavanja