Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Toplotno utrujanje spojev cevovodov iz nerjavnih jekel v jedrskih elektrarnah  
 


Toplotno utrujanje spojev cevovodov iz nerjavnih jekel v jedrskih elektrarnah


prof. dr. L. Cizelj, dr. I. Simonovski in doc. dr. I. Tiselj

Institut "Jožef Stefan", Odsek za reaktorsko tehniko, in
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Katedra za jedrsko tehniko

Reaktorski Center Instituta "Jožef Stefan", Brinje pri Ljubljani
v torek 16. maja 2006 ob 9.30


Cilj seminarja je seznaniti strokovnjake iz industrije in državne uprave z zadnjimi spoznanji s področja toplotnega utrujanja spojev nerjavnih cevovodov v jedrskih elektrarnah. Pri tem se bomo še posebej posvetili tistim pojavom, ki pri načrtovanju tretje generacije jedrskih elektrarn niso bili upoštevani, a lahko pod določenimi pogoji vodijo do poškodb opreme. Predstavili bomo tudi ključne dosežke evropskega projekta 5. okvirnega programa THERFAT (Thermal Fatigue Analysis of Piping T Connections).


Več informacij:

  • na spletni strani http://www2.ijs.si/~cizelj/tecaji/tecaj_therfat.html
  • e-mail: Leon.Cizelj@ijs.si
  • Tel. (01) 5885 215 ali (01) 5885 330