Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Predavanje o ZVISJV  
 


Pol leta izvajanja novega zakona ZVISJV

prof.dr. Andrej Stritar

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča, Podgorica
v sredo 19. marca 2003 ob 17 uri


Od 1. oktobra 2002 v Sloveniji velja nov Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV). V predavanju bodo povzete njegove glavne značilnosti. Predstavljene bodo tudi uredbe in pravilniki, ki jih moramo še pripraviti in bodo nadomestili nekdanji sistem podzakonskih aktov. Opisane bodo tudi dosedanje izkušnje v izvajanju zakona, njegove prednosti in slabosti.

 
  • Vtisi s predavanja
  • Prosojnice s predavanja
  • Fotografije s predavanja