Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Javna razprava o podzakonskih aktih ZVISJV  
 


Javna razprava o podzakonskih aktih ZVISJV


Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo Milana Čopiča, Podgorica
v četrtek 25. septembra 2003 ob 17. uri in 15 minut


Uprava RS za jedrsko varnost pripravlja podzakonske akte, ki jih zahteva nov Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV). Predstavitev zakona, zahtevanih podzakonskih aktov in postopek njihove priprave je DJSS pripravilo 19.3.2003. Na spletnih straneh društva je mogoče najti prosojnice s predavanja.

Ker so določeni podzakonski akti že v fazi javne razprave, organizira DJSS v dogovoru z URSJV javno razpravo o podzakonskih aktih ZVISJV. Uvodno predstavitev bo pripravil prof.dr. Andrej Stritar, direktor URSJV.

Na spletnih straneh URSJV je mogoče najti besedila in ostale informacije o statusu podzakonskih aktov.