Delovanje

Sodelovanje z organizacijami iz Slovenije

 

· V sodelovanju z DJS je Alfa sekcija pripravila ponovoletno družabno srečanje s plesom 06.02.2004 v Restavraciji Tango, Otočec.

· Alfa sekcija je sodelovala pri pripravi potujoče razstave »Slovenke v fiziki«, ki jo je organizirala Neformalno združenje slovenskih fizičark (NZSF). Alfa sekcija je pripravila poster »Radioaktivnost v službi človeka«. DVD z otvoritve razstave na IJS 26.10.2005 na IJS.

· Članice Alfa sekcije so sodelovale tudi pri pripravi knjige Fizika -  moj poklic, življenje  in delo naših fizičark, ki je izšla septembra 2007. Knjigo so pripravile članice Neformalnega združenja slovenskih fizičark, njen založnik pa je Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije. Dve članici Alfa sekcije sta tudi v uredniškem odboru te knjige. Več o knjigi, ki jo je mogoče kupiti pri Društvu matematikov, fizikov in astronomov  je na tem naslovu.

 

Sodelovanje z organizacijami iz tujine

 

· Women in Nuclear Global – WIN, Alfa sekcija se je vključila v združenje »Women in Nuclear Global WIN«, kjer sodeluje na rednih letnih srečanjih, sekcija pa je pripravila tudi predstavitvi svojega dela v glasilu WINfo, številka 7, 2005 in številka 14, 2007.

· Women in Nuclear Field, IAEA