Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Društvo  
 

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije
Jamova 39, 1001 Ljubljana
Tel: +386 1 5885 450
Fax: +386 1 5885 377
Spletni naslov: www.djs.si
E-pošta: nss@ijs.si


Društvo jedrskih strokovnjakov je bilo ustanovljeno leta 1991.

Poslanstvo

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS) je združenje, v katero so prostovoljno združeni znanstveni delavci in strokovnjaki s področja miroljubne uporabe jedrske znanosti in tehnologije ter vsi ostali, ki jih to področje zanima. Dejavnost društva sloni na načelih izmenjave in izpopolnjevanja znanja in uporabe jedrske tehnologije v miroljubne namene ter varstva okolja.


Namen in cilji delovanja društva:

  • Skrb za aktivno obveščanje javnosti o strokovnih vprašanjih, ter popularizacija jedrske znanosti in tehnologije za uporabo v miroljubne namene.

  • Vzdrževanje visoke kvalitete strokovne dejavnosti, pospeševanje izmenjave informacij in prenosa znanja in tehnologije v domačo industrijo.

  • Sodelovanje pri izdelavi standardov ter spremljanje zakonodaje s področja jedrske znanosti in tehnologije v Sloveniji.

  • Podpiranje varnega obratovanja jedrskih objektov v Sloveniji, ter aktivno sodelovanje pri reševanju konkretnih strokovnih problemov.

  • Podpiranje izdajanja literature ter skrb za sistematično delo pri izdelavi slovenske terminologije s področja jedrske znanosti in tehnologije.

  • Sodelovanje s podobnimi društvi in strokovnimi organizacijami, organizacija strokovnih srečanj in posvetovanj ter spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja, štipendiranja in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini.

 

:: Program dela

:: Kdo je kdo?

:: Pristopna izjava (pdf)

 

Letna poročila
:: 2008
(pdf)
:: 2007
(pdf)
:: 2006 (pdf)
:: 2005 (pdf)


Zapisniki skupščin

::
2018
(pdf)
:: 2017 (pdf)
:: 2016 (pdf)
:: 2015 (pdf)
::
2014
(pdf)
:: 2013 (pdf)
::
2012
(pdf)
::
2011
(pdf)
::
2010
(pdf)
::
2009
(pdf)
::
2008
(pdf)
::
2007
(pdf)
::
2006
(pdf)


 

 

 

 

Akti društva: