English


 
 
NOVICE
Slike s študentske arene
29.11.2011

Slike s študentske arene so na voljo tukaj

Z interne MMG konference pa tukaj

Zapisnik s sestanka 21.4.2011
05.05.2011

Dodan je zapisnik s sestanka iz dne 21.4.2011.

Vodstvo MMG
04.05.2011

Predsednik MMG je

Gašper Žerovnik e-pošta,

podpredsednik pa

Duško Kančev e-pošta.

Seznam članov in vodstva.

Vizija in poslanstvo

Mreža mlade generacije je združba navdušencev, ki smo zaradi svoje mladosti še posebej pozorni na vprašanja o znanosti, okolju in napredku prihodnost tako sebe kot tudi sveta.

V Mreži mlade generacije se kot sedanji in bodoči strokovnjaki spopadamo z izzivi, ki jih predstavlja razvoj jedrske energije. Človeštvo uporablja radioaktivne snovi v svojo dobrobit za zdravljenje, za preiskave v medicini in industriji, za sterilizacijo hrane, za raziskave in tudi za proizvodnjo električne energije. Prepričani smo, da je uporaba jedrske energije upravičena, povsod tam kjer so koristi neprimerno večje od tveganja.

Raznolikosti in pomembnosti jedrskih znanosti in strok narekujejo tudi vlaganja v znanje v Republiki Sloveniji. Tako se zavzemamo za podporo inovativne ustvarjalnosti mladih, krepitev njihovih sposobnosti obvladovanja globalnih znanj in tehnološkega napredka na jedrskem področju. To je tudi pomemben vir povečevanja nacionalne konkurenčne sposobnosti in zviševanja individualne ter družbene kvalitete življenja. Del našega poslanstva je tudi podpora pozitivnim merilom ozaveščanja in izobraževanja mladih znanstvenikov, inženirjev, tehnikov in usposobljenega osebja vseh jedrskih strok. Hkrati si želimo prilagajanje dela, da bo odražalo potrebe mladih in hkrati zagotavljalo ustrezen prenos znanja in veščin.

V Mreži mlade generacije gradimo dobre in odprte medsebojne odnose ter z njimi poskušamo oplemeniti uspešno delovanje na poklicnem področju. Medsebojni odnosi so tudi temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev – od starejše generacije jedrskih strokovnjakov, delodajalcev, študentov in dijakov, domačih in mednarodnih organizacij, pa vse do najširše javnosti.

Ustvarjalno in inovativno ozračje je prava pot za doseganje rezultatov. Zato naše člane spodbujamo, da predstavljajo svoje ideje in jim jih tudi pomagamo udejanjiti. Skupaj vedno znova iščemo nove poti za zadovoljstvo naših partnerjev in seveda tudi nas samih.

Naloge, ki nam jih narekuje naše poslanstvo, opravljamo po svojih najboljših močeh. Smo uspešni in učinkoviti. S strokovnim znanjem in bogatimi izkušnjami smo pripravljeni na nove izzive, vizije prihodnosti pa nam dajejo nov polet.

Mreža mlade generacije

ZANIMIVOST
 O mreži mlade generacije

Prihodnost jedrske industrije je v rokah mlade generacije, zato

MMG spodbuja in podpira izobraževanje, izmenjavo znanja in strokovno udejstvojvanje mladih inženirjev, tehnikov in usposobljenega osebja na jedrskem področju: od šol do univerz in industrije.

MMG pomeni zanimive kariere za mlade.

MMG aktivno sodeluje v nacionalnem zdrdruženju jedrskih strokovnjakov DJS, ter v evropskem združenju Young Generation Network

MMG organizira različne strokovne aktivnosti in približuje seminarje, konference in ostala tehnična srečanja mladim, ter spodbuja dialog med potrebami trga dela in potreb ter strokovnega znanja mladih Vodstvo MMG

Predsednik MMG je Gašper Žerovnik e-pošta,

podpredsednik pa Duško Kančev e-pošta.

Seznam članov in vodstva. Ekskurzije

Kako je bilo na letošnji ekskurziji, v Francijo, ki jo je v imenu DJS organiziral MMG si lahko prebereš tukaj.

Slike pa so dostopne tu in tu.