Jedrce
Št. 1/97
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije
15. oktober 1997

Število članov društva naraslo na 173

Ob koncu minulega leta je imelo naše društvo 128 članov. Do danes je članstvo naraslo na 173, to je kar za 35 %. Največ novih članov je iz NE Krško.

Vsi člani naj bi prejemali brezplačen izvod revije Nuclear Europe Worldscan (NEW), prevod Nucleusa in Jedrce. Nove člane prosimo za nekaj potrpljenja, saj sprememba naslovov na sedežu European Nuclear Society v Bernu traja nekaj mesecev. Verjetno bodo svoj prvi izvod revije dobili šele okoli novega leta.

Letno srečanje na Bledu
Letno srečanje na Bledu od 7. do 10. septembra 1997 je zelo dobro uspelo.

 

Število

Udeleženci

110

Gosti

20

Slovenski ministri - gosti

2

Tujci

42

Mlajši od 35 let

18

Države udeležencev

16

Vabljena predavanja

3

Predavanja

28

Posterji

51

Skupaj objav

79

Članarine ne bo - s seje upravnega odbora
Med letnim srečanjem na Bledu je zašedal tudi upravni odbor našega društva. Poglavitni sklepi:

Letno srečanje 1998 bo od 7. do 12. septembra 1998, organizacijo pa smo poverili dr. Matjazu Ravniku. Kraj srečanja bo pripravljalni odbor izbral v naslednjih tednih. Najraje bi ga organizirali v novem hotelu Habakuk pod mariborskim Pohorjem, vendar še ne vemo, če bo do takrat že zgrajen.

Registracija novega statuta - Upravni organ je od nas zahteval večje število popravkov v statutu, ki smo ga sprejeli na nasi zadnji skupščini. Večinoma je šlo za manjše tipkarske in jezikovne korekcije, nekaj pa je bilo tudi vsebinskih. Odbor je potrdil popravke, ki jih je pripravil predsednik društva. Medtem smo popravljeni statut ponovno poslali na upravni organ in ga nato še dvakrat dobili nazaj (!). Na srečo se število željenih popravkov niža in njihova pomembnost upada, tako da upamo na skorajšnjo registracijo novega statuta. O vseh spremembah bo članstvo seznanjeno na naslednji skupščini.

Uvedba članarine društva - Predsednik društva je upravnemu odboru predlagal, da bi zaradi lažje evidence članstva uvedli članarino društva. Na podlagi neplačevanja bi potem lahko brisali neaktivne člane. Večina članov upravnega odbora se s tem predlogom ni strinjala, zato članarine v društvu še nadalje ne bo. Do naslednje skupščine pa naj bi upravni odbor pripravil predlog spremembe statuta, po kateri bi postala udelezba na redni letni skupščini obvezna. Tako bi lahko črtali iz seznama tiste člane, ki se dvakrat ne bi udelezili skupščine brez predhodnega opravičila.

Kaj se dogaja v Kanadi?

Sredi avgusta nas je presenetila novica iz Kanade, da namerava njihova družba Ontario Hydro začasno ustaviti sedem od svojih 19 jedrskih elektrarn. Kanadski jedrski program se nam je vedno zdel zelo stabilen. Ker imajo tudi svojega proizvajalca nukleark, ki take objekte gradi tudi drugod po svetu in je še danes precej agresiven pri prodajanju svoje tehnologije, je bilo presenečenje še toliko večje.

Kot sedaj lahko razberemo iz uradnih obvestil, je v Ontario Hydro škripalo že dlje časa. Upravni organ jih je že nekaj let opozarjal na pomanjkljivosti, ki sicer se niso ogrožale jedrske varnosti, vendar so bile že na robu sprejemljivosti. V začetku tega leta je vodstvo podjetja najelo Carla Andogninija, da bi pripravil temeljito analizo stanja. Andognini je pred tem že opravil podobno delo v elektrarnah South Texas in Brunswick v ZDA. Formiral je vrhunsko ekipo in lotili so se tako imenovanega Integrated, Independent Performance Assessment (IIPA). V šestih mesecih so skušali najti vse pomanjkljivosti v organizaciji. Rezultat je bil precej porazen za najvišje vodstvo, saj je bila temeljna ugotovitev pomanjkanje avtoritativnega vodstva. To potrjuje vrsta konkretnih ugotovitev:

- pomanjkljiva komunikacija med nivoji vodenja,
- pomanjkanje varnostne kulture,
- pomanjkljive obratovalne procedure,
- pomanjkljiva zagotovitev kakovosti,
- nevzdrževana dokumentacija,
- prepočasno dograjevanje opreme,
- neenotne organizacijske sheme na različnih elektrarnah istega podjetja,
- omejene vodstvene možnosti zaradi zahtev sindikatov.

IIPA je podrobno pregledal vse segmente obratovanja na treh lokacijah (Bruce, Pickering, Darlington). Zanimivo je, da noben segment ni dobil najvišjih ocen Excellent ali Satisfactory. Večina jih je dobila najnižjo oceno Minimally Acceptable, nekaj pa le malo boljšo Below Standards.

Odziv vodstva na tako poročilo je bil hiter in korenit. Predsednik Dr. Allan Kupcis je odstopil, hkrati pa so objavili načrt sprememb, ki je k nam "udaril kot strela z jasnega":

- V elektrarnah Pickering, Bruce in Darlington bodo nemudoma začeli z obnovo tehničnih načrtov in postopkov, razvojem novih vodstvenih in organizacijskih postopkov, uveljavljanjem izboljšanih metod vzdrževanja in dela ter z intenzivnim usposabljanjem osebja.

- Ustavili bodo štiri reaktorje na lokaciji Pickering A in tri na lokaciji Bruce A. Ponovno jih bodo pognali v začetku naslednjega tisočletja, če bo to dovoljeval trg. Za vedno pa so ustavili obrat za pridelavo težke vode na lokaciji Bruce.

- Manjkajočo energijo bodo nadomestili z večjo proizvodnjo v termoelektrarnah in z zagonom konservirane termoelektrarne na lokaciji Lennox.

K taki odločitvi je gotovo prispevala tudi finančna plat, saj so najverjetneje izbrali najcenejšo varianto. Vendar jih bo ta še vedno stala od 5 do 8 milijard dolarjev v času do leta 2001.

In kaj se lahko naučimo iz te zgodbe? Morda se nam zgolj potrdi staro dejstvo:

Karkoli ze počnemo, vedno je še prostor za izboljšave. Bodimo kritični do sebe in skušajmo vsak dan izboljšati svoje početje.

Andrej Stritar