Jedrce - znak Jedrce
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije

april 1998

Vabilo na redno letno skupščino Društva jedrskih strokovnjakov

Redna letna skupščina našega društva bo

22. aprila 1998 ob 13.00

v prostorih Izobraževalnega centra za jedrsko tehnologijo v Brinju pri Ljubljani

Dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva.
  2. Poročilo predsednika o delu v letu 1997.
  3. Poročilo Nadzornega odbora in sprejem poročila.
  4. Razrešitev enega člana Upravnega odbora, enega člana Nadzornega odbora in častnega razsodišča.
  5. Izvolitev volilne komisije.
  6. Volitve 3 članov Upravnega odbora in 2 članov Nadzornega odbora.
  7. Načrt dejavnosti za leto 1998.
  8. Razno.

Kaj smo naredili lani ...

izdali smo Pojmovnik,
spremenili smo statut in se ponovno registrirali,
srečali smo se na Bledu,
prevajali smo Nucleus,
aktivno smo sodelovali v European Nuclear Society.

... in kaj bi naredili letos?

izdali bomo prevod knjige o sevanju in pravilnika IAEA o transportu,
srečali se bomo v Čatežu,
še naprej bomo aktivni v ENS,
prevajali bomo Nucleus,
organizirali bomo izlet v jedrsko elektrarno v eni od bližnjih držav.

wpe6.jpg (1989 bytes)Po skupščini ste vabljeni na skromen prigrizek in kozarček.wpe7.jpg (1765 bytes)

Ne pozabite:

Rok za oddajo povzetkov za letno srečanje v Čateških toplicah je 1. maj!

Obeta se nam koristno in prijetno druženje v novem kongresnem centru, ob moderni “termalni rivieri”, sredi vinorodnega okoliša in seveda v prijetni družbi...

 

Vabilo za kandidaturo v Upravni in Nadzorni odbor društva

Člani UO našega društva so sedaj:

 • Irena Mele

 • Jože Špiler

 • Matjaž Ravnik

 • Marjan Levstek

V skladu z lani sprejetim statutom DJS enemu članu predčasno poteče mandat, na letošnji skupščini pa moramo izvoliti 3 člane UO za dobo štirih let. Novi Upravni odbor bo štel 6 članov, predsednik pa je sedmi član in mu predseduje. Čez dve leti bomo volili tri člane UO, ki jim bo takrat potekel mandat.

Na seji Upravnega odbora 23. marca 1998 je Marjan Levstek ponudil predčasno prenehanje svojega mandata.

Prav tako poteče mandat enemu članu NO, izvoliti pa moramo 2 nova člana NO tudi za dobo štirih let. Novi Nadzorni odbor bo imel štiri člane. Sedanji člani NO so:

 • Andrej Alujevič

 • Ivan Špiler

 • Leon Cizelj

Na seji Nadzornega odbora 8. aprila 1998 je predčasno prenehanje svojega mandata ponudil Leon Cizelj.

Možne so ponovne kandidature.

Vabimo vse člane društva, da pisno predlagajo imena kandidatov tajniku DJS Igorju Jenčiču vsaj do 17. aprila 1998 na naslov DJS, Jamova 39, Ljubljana ali na e-mail naslov nss@ijs.si.

 

Cenik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije

Na svoji seji 23. marca 1998 je Upravni odbor društva sprejel cenik za dela na področju jedrskih tehnologij. Cenik naj bi bil v pomoč pri določanju cen individualnih intelektualnih storitev predvsem preko avtorskih pogodb. Seveda cenik ni za nikogar obvezujoč, upamo pa, da bo koristil tako delodajalcem kot delojemalcem.

Izhodiščno ceno pomnožimo s faktorjem, ki upošteva zahtevnost dela in strokovnost izvajalca.

Cenik se nanaša na bruto ceno ure.

Izhodiščna cena: 3.000 SIT/uro bruto

Utežni faktorji, s katerimi množimo izhodiščno ceno

Zahtevnost dela

tehnik

dipl. ing.

magister

doktor

ekspert

strokovni pregled literature, strokovno lektoriranje, zbiranje informacij ...

1,00

1,50

1,60

1,80

2,00

pregled dokumentov, prevajanje dokumentov, predavanje, vodenje obiskovalcev ...

1,50

2,25

2,40

2,70

3,00

ekspertiza, priprava strokovnih publikacij, delo v strokovnih komisijah ...

2,00

3,00

3,20

3,60

4,00

JEDRCE so novice Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, namenjene predvsem medsebojnemu obveščanju članstva. Urednik Andrej Stritar, Institut Jožef Stefan, Jamova 39, fax: (061) 161 22 76, e-mail: nss@ijs.si. Izhaja občasno, ko se nabere dovolj prispevkov.