Jedrce - znak Jedrce
Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije

november 1998

wpe2.jpg (7007 bytes)

Čatež '98

Na letošnji konferenci "Nuclear Energy in Central Europe" v Čatežu se je zbralo 132 udeležencev iz 16 držav.

Na tokratnem srečanju smo se osredotočili predvsem na uporabo jedrskih metod v industriji in na uporabo reaktorjev v medicini in pri raziskavah materialov. Seveda pa srečanje v neposredni bližini jedrske elektrarne Krško ni minilo brez predavanj o trenutnih aktualnih dogajanjih v njej.

V treh dneh smo lahko prisluhnili 37 predavanjem, ki so bila razdeljena v osem sekcij. Med odmori pa samo si ob kavici in sokovih v miru ogledali 33 plakatov.

Tudi letos smo podelili nagrado za mlade avtorje "Award for Young Authors", za katero se je letos potegovalo deset avtorjev. Letošnja nagrajenca sta Marko Maučec in Matjaž Leskovar.

Seveda pa ne moremo mimo konference, ne da bi omenili dveh okroglih miz, ki sta se zvrstili v času srečanja. Prvo z naslovom "Raziskave in izobraževanje na jedrskem področju v Sloveniji" je vodil doc. dr. Bogdan Glumac, na drugi pa je Stane Rožman, direktor NEK, predstavil projekt posodobitve te naše elektrarne.

Slike, posnete na srečanju, si lahko ogledate na naslovu:

Ustanovitev Mreže mlade generacije v Sloveniji

V letih od 1995 do 1998 je v Evropi zaživelo gibanje mladih jedrskih strokovnjakov pod imenom Young Generation Network (YGN), ki povezuje nacionalne sekcije društev jedrskih strokovnjakov po Evropi. Poleg tega se je v svetu pojavila še težnja po ustanovitvi svetovnega združenja mladih jedrskih strokovnjakov v okviru International Nuclear Society Council (INSC). V zadnjem letu se je zanimanje za aktivnosti YGN močno razmahnile. Med najpomembnejšimi je nedvomno objava skupnega članka z naslovom "The European Nuclear Society Young Generation Position Paper on the Future Need for Nuclear Energy" v reviji Nuclear Energy, Vol. 37, No. 3. 1998, pp. 205-208, ki smo ga predstavniki nacionalnih selekcij napisali tudi za predstavitev na svetovni konferenci o klimatskih razmerah v Kjotu leta 1997, kjer je vzbudil nepričakovano veliko zanimanja.

Po dveh letih predvsem pasivnega sodelovanja pri delovanju YGN in INSC smo v okviru Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije letos septembra v Čatežu organizirali slovensko sekcijo z imenom Mreža mlade generacije. Prispevali bomo k temu, da se bo o jedrski energiji več obveščalo in več vedelo. Zapisnik ustanovnega sestanka je dosegljiv na internetu na strani Mreže mlade generacije, ki jo vzdržuje Marko Kovač. Vse ideje, pripombe in komentarji glede delovanja sekcije so zaželjene in bodo ustrezno obravnavane. Pošljite jih lahko tudi na elektronski naslov ygn@ijs.si.

Marko Čepin

wpe3.jpg (2732 bytes) Naslov strani Mreže mlade generacije:

 

Skupščina Društva jedrskih strokovnjakov

22. aprila 1998 smo imeli redno letno skupščino DJS, ki jo je kot delovni predsednik vodil Radomir Ilić. Pregledali smo, kaj smo naredili lani in se dogovorili, kaj naj bi naredili letos. Opravili smo tudi volitve za del članov Upravnega in Nadzornega odbora. Vodstvo našega društva je tako v naslednjih dveh letih naslednje:

Udeležba na konferenci ENC'98 v Nici, Francija, 25.–28. 10. 1998
v okviru Mreže mlade generacije

Marko Kovač in Tomaž Žagar sva se od 25. do 28. oktobra 1998 kot člana iniciativnega odbora Mreže mlade generacije v okviru Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije udeležila konference ENC'98. V okviru konference so bile tudi zadnje priprave na odhod delegacije Young Generation Network (YGN) na 4. konferenco (COP4) Okvirne konvencije Združenih narodov o klimatskih spremembah (UNFCCC), ki je bila v Buenos Airesu, Argentina, od 1. do 14. novembra 1998. Na konferenci sva predstavila plakat z naslovom "Nuclear Situation in Slovenia".

Ne glede na uspeh delegacije YGN na konferenci COP3 v Kjotu, kjer je poudarila vpliv tople grede in pomen zmanjševanja izpusta toplogrednih plinov v ozračje, so bile priprave nujne, saj delegacija ni dosegla vsega, pri čemer je najpomembnejša omemba nuklerane opcije kot vrste obnovljivih energetskih virov v zaključnih dokumentih konference.

Vloge YGN v prihodnosti jedrske industrije se zavedajo tudi v ENS. Predsednik ENS Pat Upson je poudaril pomen mladih pri odnosih z javnostjo, ki v večini evropskih držav predstavlja najresnejšo oviro nadaljnjem razvoju nuklearne industrije. Nacionalne YGN so organizirale dve delavnici: "Know-how Transfer" in "Public Perceptions and Communication with the Public". Poleg tega je potekalo veliko neformalnih stikov, pogovorov in izmenjav mnenj s člani nacionalnih YGN, predvsem glede organiziranosti in konkretnih dejavnosti na nacionalnem nivoju.

Marko Kovač

Nova publikacija Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije

Septembra smo izdali prevod knjižice "Spoznajmo radioaktivnost" finskega avtorja. Namenjena je splošni javnosti, v njej pa je na poljuben način opisano kaj je to radioaktivnost in kako se pred njo ščitimo.

Knjižica je v knjigarnah naprodaj po ceni 1000 SIT, na razpolago pa je tudi večje število brezplačnih izvodov za razdeljevanje zainteresiranim posameznikom.

Dobite jih lahko na ICJT.
wpe4.jpg (1549 bytes)tel: 061-1885-267

Jedrce982s1.jpg (55309 bytes)

JEDRCE so novice Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, namenjene predvsem medsebojnemu obveščanju članstva. Uredil Tomaž Žagar, Institut Jožef Stefan, Jamova 39, fax: (061) 161 22 76, e-mail: nss@ijs.si. Izhaja občasno, ko se nabere dovolj prispevkov.