Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije  
Program DJS od leta 2014 do 2018 
 


 

Program Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije v obdobju

20
14 – 2018
 

Jedrska energija je ena najpomembnejših primarnih virov energije brez emisij toplogrednih plinov. Program Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije v obdobju 2014 – 2018 je usmerjen v izvajanje poslanstva ter namena in ciljev društva, ki so zapisani v statutu.

Sledil bo smerem dosedanjega dela društva, kar pomeni, da bomo organizirali strokovne konference, kjer bomo pritegnila slovensko jedrsko znanost, industrijo in upravo na eno mesto ter druženje podkrepili z mednarodno zasedbo (letne konference društva, organizacija strokovnih predavanj in javnih razprav).

Promovirali bomo jedrsko tehnologijo in se zavzemali za aktivnosti pri izboljšanju jedrske varnosti. Podpirali bomo mednarodno povezovanje in sodelovanje (mednarodni sporazumi in izmenjave). Obveščali bomo članice in člane društva o dogajanju na jedrskem področju (izdajanje glasila Jedrce, spletna stran DJS).

Skrbeli bomo za slovenski jezik na tem tehničnem področju. Obveščali bomo javnost o strokovnih vprašanjih in rešitvah (strokovni prispevki in sodelovanje v tiskanih medijih ter po potrebi v radijskih in televizijskih oddajah). Podpirali bomo visoko kakovost strokovne dejavnosti in izobraževanja članov. Soodločali bomo pri vsebinah s področja jedrske energetike, tehnologije, izobraževanja in znanosti. Spodbujali bomo dejavnosti mlajših generacij jedrskih strokovnjakov.